Se on Toisto!

”Energiapatukoiden”, ”Peruskauran” yms. metaforiikan jälkeen Suomen kieli sanoo tervetuloa -hankkeessa kehitelty menetelmä sai nimen Toisto.

Suomen kieli sanoo tervetuloa -projektin ideana oli tarjota valmis, netitse jaeltava paketti, joka sisältää tarkat ohjeet ja valmiit materiaalit erilaisten alkeisoppituokioiden opettamiseen. Jokainen opetustuokio on ikään kuin energiapatukka: kaikki olennaiset ravinteet sisältävä välipala, jonka tarvitsee vain napata hyllystä, avata kääreistään ja tarjota sellaisenaan.

Energiapatukan tarjoajan ei tarvitse olla kokki – siis koulutettu opettaja. Hanke pyrki vastaamaan siihen tarpeeseen, kun vapaaehtoisia auttajia löytyy mutta työkaluja puuttuu. Tavoitteena oli, että menetelmän avulla kuka tahansa voi olla kielenopettaja, ainakin aivan alkuvaiheessa.

Toistostahan tässä on paljon kyse. Opetustuokioissa otetaan arjessa jatkuvasti toistuvia, kielenpuhujalle itsestäänselviä fraaseja haltuun. Näitä fraaseja rekvisiitan kanssa harjoitellessa saadaan ikään kuin muutama, käyttökelpoinen tarttumakohta kielen verkkoon. Myöhempi kielenoppiminen sitten alkaa paljastaa lankoja, jotka sitovat nämä tarttumakohdat toisiinsa.

Olennaista on, että oppija on saanut konkreettisia ilmaisukeinoja, jolla kieltä pääsee käyttämään vaikkei sitä systemaattisesti hallitsekaan. Nykyaikainen kielenoppimisen ja -opetuksen tutkimus kun lähtee siitä, että juuri autenttinen kielenkäyttö on sujuvalle kielitaidolle välttämätöntä.