Toisto on yhteisöllinen ja nopeasti omaksuttava suomen kielen opetusmenetelmä

Menetelmä sopii monenlaisille kielenoppijoille esimerkiksi turvapaikanhakijoille, Suomeen kotoutujille – sekä aivan kaikille, jotka haluavat oppia suomea.

https://suomenkielisanootervetuloa.fi/wp-content/uploads/Toisto.jpg

Toisto-metodin erityisyys on, että tuokioita voi ohjata kuka tahansa suomea osaava

Kielioppaana voi toimia sekä suomen kielen opettajat että vapaaehtoiset, joilla ei ole opettajan pätevyyttä.

Menetelmän avulla suomen kielen opetusta voidaan järjestää heti, vaikka virallisille kielikursseille ei pääse.

Kielioppaaksi voit kouluttautua videokoulutuksen avulla.

https://suomenkielisanootervetuloa.fi/wp-content/uploads/Toisto-tunnus_RGB_72dpi_WEB.png

Miten kysy tietä vaatekauppaan? Miten kertoa millainen sää on?

Materiaali alkaa alkeista eikä suomen kielen taitoa tarvita. Mukana on myös tuokioita suomen kieltä jo hieman osaaville. Kaikki tuokion vetämiseen tarvittavat ohjeet ja materiaalit löydät tältä sivustolta.

https://suomenkielisanootervetuloa.fi/wp-content/uploads/LOGO_OKO_final_green_ilman_taustaa.png

Minä voin vaikuttaa. Minä kuulun tähän yhteiskuntaan.

Materiaalin avulla luodaan demokratiakokemuksia kotoutujien käyttöön. Osallisuuden ja demokratian sanaston oppiminen on tärkeää, koska kieli on avain yhteiskuntaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen. Materiaali sopii suomen kieltä jo hieman osaaville.

Demokratia on osallisuutta.
Olisipa ollut käytössäni, kun aloitin opetuksen vastaanotto-keskuksessa.
Matti Leivo, Jyväskylän yliopisto
Puhe on toimintaa – ja siksi kielen oppimisenkin tulee tapahtua osana muuta toimintaa ja työtä.
Auli Hakulinen, Helsingin yliopisto
Puhumaan oppii vain puhumalla.
Maisa Martin, Jyväskylän yliopisto
Arkitilanteiden puhekieli on kieliopin oppimisen perusta.
Fred Karlsson, Helsingin yliopisto
CLL (Community language learning) is a good choise for the refugee students. My best wishes for your good work.
Diane Larsen-Freeman, University of Michigan