Toisto on yhteisöllinen ja helposti omaksuttava suomen kielen opetusmenetelmä

Toisto-menetelmä sopii monenlaisille kielenoppijoille esimerkiksi turvapaikanhakijoille ja muille vastasaapuneille, työvoiman ulkopuolella kotoutuville sekä kaikille, jotka haluavat oppia puhumaan suomen alkeita.

https://suomenkielisanootervetuloa.fi/wp-content/uploads/Toisto.jpg

Toisto-metodin erityisyys on, että tuokioita voi ohjata henkilö, joka osaa suomen kieltä.

Toisto-ohjaajana voi toimia niin suomen kielen opettajat kuin vapaaehtoisetkin. Toisto-ohjaajalta ei edellytetä opettajan pätevyyttä eikä kielioppisääntöjen tuntemista.

Menetelmän avulla suomen kielen opetusta voidaan järjestää heti, vaikka virallisille kielikursseille ei pääse.

Toisto-ohjaajaksi voit kouluttautua videokoulutuksen avulla.

https://suomenkielisanootervetuloa.fi/wp-content/uploads/Toisto-tunnus_RGB_72dpi_WEB.png

Miten kysyä tietä vaatekauppaan? Miten kertoa millainen sää on?

Kaikki tuokion vetämiseen tarvittavat ohjeet ja materiaalit löydät tältä sivustolta. Opetusmateriaali alkaa alkeista eikä suomen kielen taitoa tarvita. Lisäksi tältä sivulta löytyy  materiaalia tuokioille, joissa on suomen kielen alkeita jo hieman osaavia henkilöitä.

https://suomenkielisanootervetuloa.fi/wp-content/uploads/LOGO_OKO_final_green_ilman_taustaa.png

Minä voin vaikuttaa. Minä kuulun tähän yhteiskuntaan.

Osallisuuden kieli -materiaalin avulla luodaan demokratiakokemuksia kotoutujien käyttöön. Osallisuuden ja demokratian sanaston oppiminen on tärkeää, koska kieli on avain yhteiskuntaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen. Tämä materiaali sopii suomen kieltä jo hieman osaaville.

Demokratia on osallisuutta.
Olisipa ollut käytössäni, kun aloitin opetuksen vastaanotto-keskuksessa.
Matti Leivo, Jyväskylän yliopisto
Puhe on toimintaa – ja siksi kielen oppimisenkin tulee tapahtua osana muuta toimintaa ja työtä.
Auli Hakulinen, Helsingin yliopisto
Puhumaan oppii vain puhumalla.
Maisa Martin, Jyväskylän yliopisto
Arkitilanteiden puhekieli on kieliopin oppimisen perusta.
Fred Karlsson, Helsingin yliopisto
CLL (Community language learning) is a good choice for the refugee students. My best wishes for your good work.
Diane Larsen-Freeman, University of Michigan