Menetelmä

Toisto-menetelmä lyhyesti

Toisto-menetelmä on yksinkertainen ja tehokas, puhumiseen keskittyvä kielen oppimisen työkalu. Sen avulla kielen alkeiden opettelussa päästään heti kiinni arkikieleen ja rohkaistutaan puhumaan. Videolla Arto Nyberg kertoo lyhyesti, mistä Toistossa on kyse.

KAAOKSESTA ALKUUN

Videolla dosentit Maria Ahlholm ja Lari Kotilainen keskustelevat kielen alkeiden oppimisesta ja opettamisesta.

PUHUVA SANAKIRJA TUO INHIMILLISYYTTÄ OPPIMISTILANTEESEEN

Toisto-metodi antaa mahdollisuuden suullisen kielitaidon turvalliseen harjoitteluun. Oppija saa koko ajan halutessaan tukea “puhuvalta sanakirjalta”, joka seisoo vieressä antamassa sanoja. Opetustilanteessa siis hyödynnetään sanakirjana toimivaa kieliopasta. Hän siirtyy aina puheenvuoron saavan oppijan taakse. Koskettamalla sanakirjan kättä opiskelija saa halutessaan sanakirjalta oikean vastauksen. Videolla esitellään tarkemmin puhuvan sanakirjan käyttöä.

TOISTON TÄRKEYS

Kuuntelemalla ja toistamalla opetellaan ääntämistä ja puheen rytmiä. Samalla opitaan myös erottamaan uuden kielen sanoja ja toistamaan niitä ilman kirjoitetun tekstin tukea. Kuunteleminen ja kuullun toistaminen ovat kielenoppimisen A ja O. Juuri tähän ajatukseen Toisto-metodi pohjaa. Videolla esitellään toistamista käytännössä.

KIELENPÄTKISTÄ VERKOKSI

Toisto-metodi perustuu konstruktiokieliopin ajatteluun. Sen mukaan ihmisen osaama kieli koostuu ikään kuin pienistä kielenpätkistä, jotka kutoutuvat verkostoksi mielessä. Jokainen Toisto-metodin tuokio tarjoaa muutaman kielenpätkän. Kieliopin systemaattinen, sääntöperäinen ja akateemisesti haastava opiskelu on paikallaan, kun pätkistä on jo alkanut koostua verkko. Videolla esitellään kieliverkko-ajatusta.

Asiantuntijahaastattelut

Rigina Ajanki

Jyrki Kalliokoski

Salla Kurhila

Yrjö Lauranto

Liisa Parviainen

Anni Piikki

Sari Päivärinne

Leila White