Osallisuuden kieltä oppimassa – kieli on avain yhteiskuntaan

Kirkon Ulkomaanavun koordinoimassa Suomen kieli sanoo tervetuloa 2: Osallisuuden kieltä oppimassa -hankkeessa luodaan kielitietoista opetusmateriaalia, jonka avulla tuetaan kotoutujien yhteiskunnallista osallisuutta ja kannustetaan vaikuttamaan demokratiassa.

Heinäkuussa 2018 kuulin Suomen kieli sanoo tervetuloa –hankkeesta Sonjalta, joka on toiminut ohjaajana Lakiston vastaanottokeskuksessa, jossa asuin silloin kun tulin suomeen syksyllä 2015.

Kieli on avain yhteiskuntaan ja minä haluan olla osa tätä yhteiskuntaa.

Otin yhteyttä hankkeen projektikoordinaattoriin, hän selitti hankkeesta ja kutsui minut ryhmäkokoukseen. Olin innoissani, koska olen kiinnostunut kaikista asioista, jotka liittyvät suomen kieleen. Kieli on avain yhteiskuntaan ja minä haluan olla osa tätä yhteiskuntaa.

Tavoitteenamme oli luoda materiaalia, joilla autetaan maahanmuuttajia ymmärtämään demokratiaa kokemuksena sekä siihen liittyvää kieltä, sillä halusimme vahvistaa maahanmuuttajien aktiivista osallisuutta ja vaikuttamista yhteiskuntaan.

Arabimaasta kotoisin olevana maahanmuuttajana, tämä on ollut minulle tosi tärkeä, koska meillä ei puhuta politiikasta eikä tiedetä mitä demokratia käytännössä on. Siihen liittyvää sanastoa ei osata edes omalla äidinkielellä.

Demokratia ei näy vain politiikassa, vaan kaikissa elämäntilanteissa. 

Demokratian tuntemattomuudesta syntyy tosi iso este oikeaan kotoutumiseen, koska Suomi on yksi demokraattisimmista maista. Demokratia ei näy vain politiikassa, vaan kaikissa elämän tilanteissa. Huono kotoutuminen johtaa epäaktiiviseen osallistumiseen ja ihmisten eristäytymiseen toisistaan. Tämä voi johtaa myös isompiin ongelmiin, kuten rasismiin ja ekstremismiin. Suomen kieli sanoo tervetuloa -hanke antoi minulle mahdollisuuden vaikuttaa osallisuuden vahvistumiseen ja saada maahanmuuttajat tuntemaan kuuluvansa osaksi tätä yhteiskuntaa.

Työryhmässä kommentoimme ja keskustelimme toistemme kanssa ajatuksista ja ideoista saadaksemme mahdollisemman hyvän materiaalin.

Työryhmässä työskenteleminen on ollut tosi mukavaa. Olen tavannut siellä uusia, mukavia ihmisiä eri taustoista, joiden avulla tutustuin itseenikin paremmin ja olen oppinut paljon uusia asioita. Ja söin herkullisia keksejä! Työryhmässä kommentoimme ja keskustelimme toistemme kanssa ajatuksista ja ideoista saadaksemme mahdollisemman hyvän materiaalin. Tehtäväni oli ilmaista maahanmuuttajien näkökulma, jotta se otetaan huomioon materiaalissa.

Hankkeen kanssa työskenteleminen opetti minulle enemmän ihmisistä, kielestä ja erilaisista ajattelutavoista. Se on auttanut minua ymmärtämään suomalaisia ja maahanmuuttajiakin paremmin.

Tällä kokemuksella on tosi iso merkityksen minuun, koska huomaisin minun ison kiinnostuksen kieliin, politikkaan ja ihmisten auttamiseen. Se oli yksi niistä syistä, miksi opiskelen nyt Diakonia-ammattikorkeakoulussa tulkiksi.