Toisto-metodi on kehitetty Helsingin yliopiston dosentti Maria Ahlholmin johdolla suomi toisena kielenä -aineenopettajaopiskelijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyöhankkeessa Suomen kieli sanoo tervetuloa syksyllä 2015. Tarkoituksena on ollut tuottaa nopeasti omaksuttava opetusmenetelmä ja -materiaali akuuttiin tilanteeseen, jossa turvapaikanhakijoiden määrä on ylittänyt kielenopetusresurssit. Menetelmän kehittämistä jatketaan edelleen yhteistyössä Opettajat ilman rajoja -verkoston kieliopashankkeen kanssa. Pakolaiskoulu-video avaa hankkeen ja menetelmän taustaa.

KATSO VIDEO
pakolaiskoulu yle
Kielenoppimisen emeritoituneet professorit tervehtivät Suomen kieli sanoo tervetuloa -hanketta: